İnsan Kaynakları Politikamız

Yurtiçi Lojistik, kurumsal kimliğini, faaliyette bulunduğu sektörde sürekli gelişim gösteren, değişime açık, çalışma ortamında güvene, karşılıklı saygıya ve sevgiye önem veren bir şirket olarak tanımlar. Bu çerçevede, topluluk değerleri ile uyumlu çalışacak, katkılarıyla kurumu daha da ileriye götürecek yeni iş arkadaşlarını kazanmayı en önemli sorumluluklarından biri sayar.

Yurtiçi Lojistik, vizyon ve stratejilerine ulaştıracak insan gücünü gruba kazandırmak, iş süreçlerini sürekli iyileştirmek, bireysel performansı izlemek, performansı geliştirici eğitim ve kariyer gelişimi olanakları sağlama misyonu, Holding'in insan kaynakları yönetimine yaklaşımını belirler.

Tüm Yurtiçi Lojistik'liler

  • Her koşulda müşteri memnuniyetini ve bağlılığını sağlamaya çalışırlar.
  • Güvenilir ve dürüsttürler.
  • Topluma ve çevreye duyarlı, saygılıdırlar.
  • Kalite bilincine sahiptirler.
  • Sorumluluklarının bilincindedirler.
  • Sonuç odaklıdırlar.
  • Yaratıcı ve katılımcıdırlar.
  • Öneri getirirler, çözüm üretirler.
  • Etkin iletişim becerilerine sahiptirler.
  • Tüm bu özellikleri hayatlarının her alanında taşırlar.

Kişisel Gelişim ve Kariyer

Yurtiçi Lojistik‘ te, Kariyer Planlaması ile amacımız kurum stratejileri doğrultusunda gelecekte gerekli olacak insan gücünün tanımını ve planlamasını yapmak, bu plan çerçevesinde mevcut çalışanları yönlendirerek hem organizasyon hedeflerini hem de çalışanların bireysel hedeflerini paralel olarak karşılamaktır. Mevcut iş gücünü analiz ederek potansiyelleri tespit etmek ve kişileri yetkinlikleri doğrultusunda değerlendirerek kariyerlerini şekillendirmelerine yardımcı olmak kariyer mimarimizin ana hedeflerinden biridir.

Yıllık periyotlar halinde uygulanan kişisel gelişim (Performans) değerlendirmeleri, çalışanların gelişmeye açık olan yönlerini ortaya koymaktadır. Şirketimizde, kişisel gelişim değerlendirmeleri tüm çalışanlarımız için açık görüşme şeklinde yapılır. Görüşme sırasında, çalışanlarımız öncelikle Yurtiçi Lojistik temel ve yönetim yetkinliklerine, daha sonra da görevlerine özel yetkinliklere göre değerlendirilirler. Performans değerlendirme sonuçları kariyer planlama, eğitim ve ücret yönetimi sistemleri için önemli veri oluştururlar.

Başvuru ve Açık Pozisyonlar

Pozisyon AdıLokasyonBaşvuru Linki
Açık Pozisyon Bulunmamaktadır